ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO TẠI IRAQ

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO TẠI IRAQ
Nhũng hình ảnh ngày thứ nhất của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Iraq

CUỘC HỌP BÁO TRÊN MÁY BAY
GIỮA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VÀ PHÁI ĐOÀN THÁP TÙNG NGÀI LÊN ĐƯỜNG ĐẾN IRAQ
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GẶP GỠ GIỚI LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC IRAQ

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GẶP GỠ CÁC GIÁM MỤC,
LINH MỤC, TU SĨ VÀ GIÁO LÝ VIÊN CỦA GIÁO HỘI IRAQ
 

Nguồn tin: www.vatican.va