banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 15-10-2021 10:10:31 AM | Đã xem: 123 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thư Chung HĐGMVN
Đăng lúc: 03-07-2021 11:14:58 PM | Đã xem: 158 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thư Chung HĐGMVN
Đăng lúc: 03-12-2019 10:49:45 PM | Đã xem: 469 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thư Chung HĐGMVN
Gửi Cộng Ðồng Dân Chúa Công Bố Năm Thánh 2010

Gửi Cộng Ðồng Dân Chúa Công Bố Năm Thánh 2010

Thư Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam Gửi Cộng Ðồng Dân Chúa Công Bố Năm Thánh 2010.

Đăng lúc: 03-12-2019 10:35:17 PM | Đã xem: 441 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thư Chung HĐGMVN
THƯ CHUNG HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA

THƯ CHUNG HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA

Cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống: Thư chung hậu đại hội Dân Chúa

Đăng lúc: 12-11-2019 09:49:23 PM | Đã xem: 427 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thư Chung HĐGMVN
Đăng lúc: 25-10-2019 03:51:43 AM | Đã xem: 469 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thư Chung HĐGMVN
Đăng lúc: 25-09-2019 09:02:10 PM | Đã xem: 462 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thư Chung HĐGMVN
GIÁO DỤC HÔM NAY, XÃ HỘI VÀ GIÁO HỘI NGÀY MAI

GIÁO DỤC HÔM NAY, XÃ HỘI VÀ GIÁO HỘI NGÀY MAI

Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 2007

Đăng lúc: 09-08-2019 08:32:18 PM | Đã xem: 498 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thư Chung HĐGMVN
THƯ CHUNG 2002

THƯ CHUNG 2002

Thư chung năm 2002 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chủ đủ: Thánh Hóa các gia đình

Đăng lúc: 25-07-2019 03:57:03 AM | Đã xem: 486 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thư Chung HĐGMVN
THƯ CHUNG 2001

THƯ CHUNG 2001

Thu chung năm 2001, chủ để: Để họ được sống và sống dồi dào

Đăng lúc: 21-07-2019 03:35:11 AM | Đã xem: 502 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thư Chung HĐGMVN
THƯ CHUNG NĂM 2000

THƯ CHUNG NĂM 2000

Thư chung năm 2000: Sống làm chứng và loan báo Tin Mừng

Đăng lúc: 18-07-2019 08:34:51 PM | Đã xem: 507 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thư Chung HĐGMVN
HÃY VUI LÊN

HÃY VUI LÊN

Thư Chung năm 1999 nhân dịp Năm Thánh 2000

Đăng lúc: 13-07-2019 10:27:23 PM | Đã xem: 473 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thư Chung HĐGMVN
THƯ CHUNG NĂM 1998

THƯ CHUNG NĂM 1998

Năm Thánh 2000: Thiên Chúa Ba Ngôi, Bí tích Thánh Thể và sự hiệp nhất

Đăng lúc: 10-02-2019 08:27:39 PM | Đã xem: 555 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thư Chung HĐGMVN
THƯ CHUNG NĂM 1980

THƯ CHUNG NĂM 1980

THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI GIÁM MỤC TOÀN QUỐC

Đăng lúc: 10-01-2019 07:57:46 PM | Đã xem: 645 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thư Chung HĐGMVN