banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 29-06-2021 03:20:42 PM | Đã xem: 974 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: KHO ẢNH , LỄ KHẤN
Đăng lúc: 17-02-2021 09:58:46 AM | Đã xem: 657 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: KHO ẢNH , LỄ KHẤN
Đăng lúc: 25-03-2020 03:12:50 PM | Đã xem: 973 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: KHO ẢNH , LỄ KHẤN
TUYÊN LỜI VĨNH KHẤN

TUYÊN LỜI VĨNH KHẤN

Lễ tuyên khấn trọn đời và mừng ngân khánh, kim khánh khấn Dòng

Đăng lúc: 06-03-2020 08:58:00 AM | Đã xem: 983 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: KHO ẢNH , LỄ KHẤN