banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
 
Đôi nét về
HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ NHA TRANG
Đt. 0258 3863020; E-mail: hdmtgnt@gmail.com
 
Nguồn gốc: Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang phát xuất từ Sở Dòng Mến Thánh Giá Hướng Phương, một trong 7 Nhà thuộc Mến Thánh Giá Vinh. Cùng có chung một nguồn gốc với các Hội Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam, do Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte sáng lập năm 1670, tại Kiên Lao và Bái Vàng, thuộc Giáo phận Đàng Ngoài, miền Bắc Việt Nam. Đây là Dòng nữ đầu tiên mang bản sắc Á Đông, vừa chiêm niệm vừa hoạt động. Có lời khấn công, sống thành cộng đoàn, theo một bản luật, trực thuộc Đấng Bản Quyền sở tại, và hướng về việc truyền giáo cho lương dân.

- Năm 1701: Dòng Mến Thánh Giá Hướng Phương là một trong 23 Nhà rải rác khắp xứ Bắc, từ sông Gianh trở ra (xem sử gia A. Launay).
- Năm 1952: Dòng Mến Thánh Giá Vinh mở lớp Tập đầu tiên, khởi đầu việc cải tổ Dòng theo chương trình cải tổ của Đức Cha Gioan Baotixita Trần Hữu Đức.
- Năm 1953: Lễ khấn đầu tiên cho 17 nữ tu, trong đó có 05 chị thuộc Nhà Hướng Phương.
- Năm 1952: 42 chị em di tản đến Giáo xứ Thanh Bồ, bắc sông Gianh.
- Năm 1955: 33 chị em định cư tại Tân Bình, Cam Ranh, Khánh Hòa, thuộc G. phận Nha Trang.
- Năm 1962: thành lập Tập viện.
- Năm 1963: 05 Nữ tu đầu tiên dâng lời khấn.
- Năm 1995: Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Bình, gốc Hướng Phương trở thành Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, do Tuyên Ngôn của Thánh Bộ Dòng Tu và Tu Hội đời số Prot. N. DD 2229–1/95, ký ngày 29/6/1995.
- Ngày 31/8/2005: Hội Dòng Mừng 50 Năm Ngày Thành Lập.
 
Mục Đích: Chị em cố đạt tới sự hiểu biết, yêu mến, và hiến thân trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô bằng việc chuyển cầu suy niệm tưởng nhớ và noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người.

Sứ Mang: Chuyển cầu cho lương dân và các tín hữu sống xa Chúa. Dấn thân phục vụ ưu tiên giới nữ và giới trẻ trong các lãnh vực: văn hóa, xã hội, y tế, luân lý và Đức Tin.

Linh Đạo: Tập trung lòng trí vào Đức Giêsu Kitô Chịu – Đóng - Đinh và Mầu nhiệm Thánh Giá cứu độ của Người, thể hiện qua ba chiều kích: chiêm niệm, khổ chế và tông đồ.

Châm ngôn: Đức Giêsu - Kitô Chịu – Đóng – Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con.

Nhân sự: Khấn Trọn 355; Khấn Tạm 158; Tập Sinh (năm I+II) 26; Tiền Tập 26, Đệ Tử 110.

Sinh hoạtChị em Mến Thánh Giá Nha Trang sống sứ mạng của mình trong công tác mục vụ Truyền Giáo, Tông Đồ Xã hội tại 64 Cộng đoàn, thuộc 09 Giáo phận trong và ngoài nước. Trong đó 58 thuộc các Giáo phận trong nước: Nha Trang, Phan Thiết, Ban Mê Thuột, Tp. Hồ Chí Minh, Xuân Lộc, Bà Rịa và Ngoài ra; 06 Cộng đoàn truyền giáo tại các nước: 2 Cộng đoàn ở Nauy, một tại thành phố Honefoss và một tại thành phố biển Bergen; 02 Cộng đoàn ở Nhật Bản tại Oita và Fukuoka, 01 Cộng đoàn tại Chatillon, Pháp, và 01 cộng đoàn tại Los Angeles, Mỹ. Một số chị em trẻ và Đệ Tử được gởi đi học các ban ngành tại các thành phố Nha Trang, Hồ Chí Minh, Ban Mê Thuột, và các nước như Pháp, Ý, Phi Luật Tân.
 
Mục vụ  
_ Dạy Giáo lý: trẻ em các cấp, Giáo lý viên, Tân Tòng, Hôn Nhân, Dân tộc thiểu số
_ Phụ trách ca đoàn, phòng thánh, đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân già yếu.

Tông đồ xã hội: Những việc làm cụ thể của hoạt động tông đồ xã hội dựa trên nhu cầu, nhất là điều kiện thực tế và hoàn cảnh của từng địa phương, trong sự soi sáng của Chúa cũng như sự sáng tạo của chị em, đ
ược thực hiện dưới nhiều hình thức như Y tế, Cứu trợ, Phát triển đời sống, Giáo dục.
      a.   Giáo dục: Nhà trẻ, Nhóm Trẻ và các lớp tình thương.
     b.   Nuôi dạy các cháu cô nhi tại Mái Ấm Tình Thương tại Đồng Tiến, Hàm Tân, Phan Thiết; Mái Ấm Nhân Ái tại Phú Nhơn, Cam Ranh, Khánh Hòa; Mái Ấm Hy Vọng tại Bãi Giếng Trung, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa.
      c.   Y tế: Xây dựng và phục vụ các trạm xá, làm việc tại bệnh viện Tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm Y tế thị trấn Cam Đức.
      d.   Đồng hành với người phong tại làng Phong Cam Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa
      
e.   Dân tộc thiểu số tại Khánh Sơn, Đồng Cau, Đồng Tám, Cam Tân.
      f.   Trường khiếm thị và Down tại Cộng đoàn Phước An, Hàm Tân, Phan Thiết.
     
g.   Trường khiếm thính Hừng Đông tại số 29 Tạ Quang Bửu, khu phố 4, Tân An, Lagi, Bình Thuận
      h.   Xây dựng nhà Tình thương.
     
i.    Giúp người nghèo già neo đơn, khuyết tật
     
j.    Cộng Đoàn Đồng Tiến tại Hàm Tân, Gp. Phan Thiết, thực hiện chương trình cải táng và xây mới phần mộ mồ côi đã bị bỏ hoang (hiện còn tiếp tục cải táng) được phép và sự khích lệ của Giáo quyền và chính quyền địa phương, được sự hỗ trợ của bà con.
 
Tổng Phụ Trách: Maria Nguyễn Thị Thanh Trang
 
Địa chỉ: Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang
              Số 89 Văn Tứ Tây, Cam Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa

 

Một vài hình ảnh nhà Mẹ của Hội Dòng

 

Nhà nguyện

 
 

Đài Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte
 

 

Khu vườn Phục Sinh
 

 

 

 

 

 

 

 

Mến Thánh Giá Tại Thế
 

 

Hoạt động tông đồ