banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 06-04-2023 04:29:36 PM | Đã xem: 120 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP
Đăng lúc: 04-03-2023 07:45:01 AM | Đã xem: 135 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
Đăng lúc: 30-12-2022 08:22:35 AM | Đã xem: 192 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
Đăng lúc: 09-12-2022 07:37:55 AM | Đã xem: 240 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
Đăng lúc: 01-12-2022 02:23:35 PM | Đã xem: 195 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
LỄ CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

LỄ CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

Lời Chúa: 2Sm 5, 1-3; Cl 1, 12-20; Lc 23, 35-43

Đăng lúc: 15-11-2022 08:49:47 AM | Đã xem: 196 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 09-11-2022 07:28:16 AM | Đã xem: 195 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 03-11-2022 07:44:42 AM | Đã xem: 277 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
Đăng lúc: 27-10-2022 07:57:06 AM | Đã xem: 208 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
Đăng lúc: 06-10-2022 07:41:39 AM | Đã xem: 242 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 21-09-2022 03:11:03 PM | Đã xem: 236 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 17-09-2022 07:36:15 AM | Đã xem: 236 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Xh 32, 7-11.13-14; 1Tm 1, 12-17; Lc 15, 1-10

Đăng lúc: 10-09-2022 08:51:55 AM | Đã xem: 374 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh , SUY NIỆM
Đăng lúc: 31-08-2022 02:31:18 PM | Đã xem: 240 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
Đăng lúc: 26-08-2022 08:34:30 AM | Đã xem: 266 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
Đăng lúc: 25-08-2022 09:23:00 AM | Đã xem: 233 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 66: 18-21; Dt 12: 5-7, 11-13; Lc 13: 22-30

Đăng lúc: 18-08-2022 09:10:21 AM | Đã xem: 254 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 10-08-2022 10:33:19 AM | Đã xem: 216 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 05-08-2022 07:43:16 AM | Đã xem: 320 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Tìm Hiểu Phúc Âm
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kn 18: 6-9; Dt 11: 1-2, 8-19; Lc 12: 32-48

Đăng lúc: 04-08-2022 07:38:01 AM | Đã xem: 222 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 ... 22 23 24  Trang sau