banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
BÊN BỜ GIẾNG GIA COP

BÊN BỜ GIẾNG GIA COP

Hinh ảnh minh họa câu chuyện Kinh Thánh: Chúa Giêsu và người phụ nữ bên bờ giếng Giacop

Đăng lúc: 10-03-2020 05:14:07 AM | Đã xem: 1435 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Hình ảnh minh họa Giáo Lý
NGƯỜI SAMARITANO NHÂN HẬU

NGƯỜI SAMARITANO NHÂN HẬU

Hình ảnh minh hoạ dụ ngôn người Samaritano nhân hậu

Đăng lúc: 11-07-2019 10:34:02 AM | Đã xem: 1204 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Hình ảnh minh họa Giáo Lý
CHÚA GIÊSU CHỊU CÁM DỖ

CHÚA GIÊSU CHỊU CÁM DỖ

Hình ảnh minh họa Chúa Giêsu chịu cám dỗ

Đăng lúc: 07-03-2019 10:48:49 AM | Đã xem: 1418 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Hình ảnh minh họa Giáo Lý
TIỆC CƯỚI CANA

TIỆC CƯỚI CANA

Những hình ảnh minh họa "Tiệc cưới Cana" theo Tin Mừng Gioan 2, 1 - 12

Đăng lúc: 17-01-2019 11:10:51 AM | Đã xem: 1765 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Hình ảnh minh họa Giáo Lý
MÙA VỌNG

MÙA VỌNG

Hinh ảnh minh họa Giáo Lý: Mùa Vọng

Đăng lúc: 07-12-2018 04:29:49 AM | Đã xem: 1504 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Hình ảnh minh họa Giáo Lý
BÁC ÁI

BÁC ÁI

Hình ảnh minh hoạ

Đăng lúc: 22-11-2018 03:43:12 AM | Đã xem: 1273 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Hình ảnh minh họa Giáo Lý