banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
LỄ CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

LỄ CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

Lời Chúa: 2Sm 5, 1-3; Cl 1, 12-20; Lc 23, 35-43

Đăng lúc: 14-11-2022 08:49:47 PM | Đã xem: 196 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 08-11-2022 07:28:16 PM | Đã xem: 195 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 05-10-2022 08:41:39 PM | Đã xem: 242 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 21-09-2022 04:11:03 AM | Đã xem: 235 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 16-09-2022 08:36:15 PM | Đã xem: 236 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Xh 32, 7-11.13-14; 1Tm 1, 12-17; Lc 15, 1-10

Đăng lúc: 09-09-2022 09:51:55 PM | Đã xem: 374 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh , SUY NIỆM
Đăng lúc: 24-08-2022 10:23:00 PM | Đã xem: 233 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 66: 18-21; Dt 12: 5-7, 11-13; Lc 13: 22-30

Đăng lúc: 17-08-2022 10:10:21 PM | Đã xem: 253 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 09-08-2022 11:33:19 PM | Đã xem: 215 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kn 18: 6-9; Dt 11: 1-2, 8-19; Lc 12: 32-48

Đăng lúc: 03-08-2022 08:38:01 PM | Đã xem: 221 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gv 1: 2; 2: 21-23; Cl 3: 1-5, 9-11; Lc 12: 13-21

Đăng lúc: 28-07-2022 08:23:42 PM | Đã xem: 278 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: St 18: 1-10; Cl 1: 24-28; Lc 10: 38-42

Đăng lúc: 13-07-2022 10:24:51 PM | Đã xem: 293 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Đnl 30: 10-14; Cl 1: 15-20; Lc 10: 25-37

Đăng lúc: 06-07-2022 08:04:58 PM | Đã xem: 267 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 66: 10-14; Gl 6: 14-18; Lc 10: 1-12, 17-20

Đăng lúc: 30-06-2022 08:06:16 PM | Đã xem: 290 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 1V 19: 16, 19-21; Gl 5: 1, 13-18; Lc 9: 51-62

Đăng lúc: 22-06-2022 03:12:21 AM | Đã xem: 257 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

Lời Chúa: St 14: 18-20; 1Cr 11: 23-26; Lc 9: 11b-17

Đăng lúc: 16-06-2022 09:29:31 PM | Đã xem: 325 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ CHÚA BA NGÔI

LỄ CHÚA BA NGÔI

Lời Chúa: Cn 8: 23-31; Rm 5: 1-5; Ga 16: 12-15

Đăng lúc: 08-06-2022 04:09:26 AM | Đã xem: 419 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
Đăng lúc: 03-06-2022 08:35:14 PM | Đã xem: 424 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN

CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN

Lời Chúa: Cv 1: 1-11; Ep 1: 17-23; Lc 24: 46-53

Đăng lúc: 26-05-2022 04:08:08 AM | Đã xem: 370 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 15: 1-2, 22-29; Kh 21: 10-14, 22-23; Ga 14: 23-29

Đăng lúc: 16-05-2022 04:33:58 AM | Đã xem: 355 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 ... 12 13 14  Trang sau