banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
CÁC CON TÌM GÌ?

CÁC CON TÌM GÌ?

Phút hồi tâm tháng 09.2022

Đăng lúc: 05-09-2022 03:13:01 PM | Đã xem: 641 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
TÔI CÓ ĐANG BẠI LIỆT?

TÔI CÓ ĐANG BẠI LIỆT?

Phút hồi tâm tháng 08.2022

Đăng lúc: 05-09-2022 09:28:45 AM | Đã xem: 378 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
NHÌN LẠI

NHÌN LẠI

Phút hồi tâm tháng 5.2022

Đăng lúc: 10-05-2022 08:58:46 AM | Đã xem: 1006 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
NGHỈ NGƠI BÊN CHÚA

NGHỈ NGƠI BÊN CHÚA

Phút hồi tâm tháng 04.2022

Đăng lúc: 04-04-2022 08:29:22 AM | Đã xem: 720 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
ĐƯỢC GỌI ĐỂ HIẾN DÂNG

ĐƯỢC GỌI ĐỂ HIẾN DÂNG

Phút hồi tâm tháng 01.2022

Đăng lúc: 04-01-2022 08:25:43 AM | Đã xem: 743 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
MỞ CỬA LÒNG CHO CHÚA

MỞ CỬA LÒNG CHO CHÚA

Phút hồi tâm tháng 12.2021

Đăng lúc: 06-12-2021 08:25:47 AM | Đã xem: 681 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 10-11-2021 09:17:36 AM | Đã xem: 602 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
XIN ƠN CHỮA LÀNH

XIN ƠN CHỮA LÀNH

Phút hồi tâm tháng 9.2021

Đăng lúc: 04-09-2021 02:39:00 PM | Đã xem: 698 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Ở LẠI TRONG THẦY

Ở LẠI TRONG THẦY

Phút hồi tâm tháng 08. 2021

Đăng lúc: 01-08-2021 08:29:15 AM | Đã xem: 935 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
TÌNH YÊU THUỞ BAN ĐẦU

TÌNH YÊU THUỞ BAN ĐẦU

Phút hồi tâm tháng 04.2021

Đăng lúc: 30-04-2021 03:53:48 PM | Đã xem: 1158 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
TRỞ VỀ VỚI ĐẤNG YÊU THƯƠNG

TRỞ VỀ VỚI ĐẤNG YÊU THƯƠNG

Phút hồi tâm tháng 2.2021

Đăng lúc: 06-02-2021 09:06:15 AM | Đã xem: 1079 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
ĐIỀU GÌ ĐANG NÍU CHÂN TÔI?

ĐIỀU GÌ ĐANG NÍU CHÂN TÔI?

Phút hồi tâm tháng 9.2020

Đăng lúc: 10-09-2020 03:18:11 PM | Đã xem: 1050 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 06-05-2020 09:24:33 AM | Đã xem: 1291 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
NÊN MỘT VỚI NGÀI

NÊN MỘT VỚI NGÀI

Phút hồi tâm tháng 4

Đăng lúc: 21-04-2020 03:28:54 PM | Đã xem: 1149 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
MÓN QUÀ

MÓN QUÀ

Phút hồi tâm

Đăng lúc: 07-04-2020 09:45:36 AM | Đã xem: 937 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
THIÊN CHÚA CHỜ TA

THIÊN CHÚA CHỜ TA

Phút hồi tâm tháng 3

Đăng lúc: 05-03-2020 08:34:16 AM | Đã xem: 1009 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
BUÔNG THEO ÂN SỦNG

BUÔNG THEO ÂN SỦNG

Phút hồi tâm tháng 2.2020

Đăng lúc: 27-02-2020 03:16:11 PM | Đã xem: 1075 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
DUYÊN TÌNH

DUYÊN TÌNH

Phút hồi tâm tháng 1.2020

Đăng lúc: 12-02-2020 04:33:14 PM | Đã xem: 973 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
ĐỪNG ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG

ĐỪNG ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG

Đừng ăn miếng trả miếng

Đăng lúc: 08-02-2020 04:03:01 PM | Đã xem: 824 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
KHOẢNG LẶNG CUỘC ĐỜI

KHOẢNG LẶNG CUỘC ĐỜI

Phút hồi tâm tháng 12 năm 2019

Đăng lúc: 14-12-2019 09:11:13 AM | Đã xem: 2213 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
1 2  Trang sau