banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
Lễ Suy Tôn Thánh Giá 2019

Lễ Suy Tôn Thánh Giá 2019

Nghi thức gia nhập và cam kết vào Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Nha Trang

Đăng lúc: 09-03-2020 10:57:01 PM | Đã xem: 789 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: KHO ẢNH , Mến Thánh Giá Tại Thế
Lễ Suy Tôn Thánh Giá 2018

Lễ Suy Tôn Thánh Giá 2018

Nghi thức gia nhập và cam kết vào Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Nha Trang Năm 2018

Đăng lúc: 09-03-2020 10:34:26 PM | Đã xem: 802 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: KHO ẢNH , Mến Thánh Giá Tại Thế
Lễ Suy Tôn Thánh Giá 2017

Lễ Suy Tôn Thánh Giá 2017

Nghi thức Gia Nhập, Cam Kết vào Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Nha Trang

Đăng lúc: 09-03-2020 10:27:25 PM | Đã xem: 772 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: KHO ẢNH , Mến Thánh Giá Tại Thế